ניהול ופיקוח

אתם צריכים שקט תעשייתי. מישהו שיסגור לכם את כל הפינות ויגרום לדברים לקרות לפי התוכנית ובזמן. בשביל זה אנחנו פה. השירות שלנו מספק לכם ניהול פרויקט מלא, מקבלת ההחלטה ועד למסירת הנכס. 

אנחנו מלווים באופן הדוק את בחירת כל בעלי המקצוע, גם המתכננים וגם המבצעים, מנהלים מולם את המשא ומתן ומוודאים את התאמתם לפרויקט, הן מבחינת הרמה המקצועית והן מבחינת העלויות והיכולת לעמוד בלוחות הזמנים. אנחנו מסכמים איתם את כל התנאים, מאשרים את עבודתם ומנהלים את העברת הכספים בהתאם להתקדמות העבודה עד למסירתה.

לכל אורך שלב הביצוע אנו נוכחים בשטח, מנהלים ומפקחים על התקדמות הפרויקט. הניסיון המגוון והמשולב שלנו מספק לכם מתן פתרונות מהיר ואיכותי לכל צורך אשר עולה בתהליך גם כשצצות הפתעות ודברים לא צפויים. ההבנה העיצובית שלנו מאפשרת לנו להיות הזרוע הביצועית של המעצבים שלכם ומאפשרת לנו להעניק פתרונות מיידים בשטח מבלי להמתין לנוכחות פיזית של האדריכל או המעצב ומבלי לגזול זמן יקר בהתקדמות הפרויקט.

בתהליך העבודה איתנו אתם נהנים מאבטחת איכות הכוללת מנגנון פיקוח כפול – מנהל פרוייקט צמוד המלווה את הביצוע בשטח ופיקוח נוסף מעליו של מפקח בניה ומעצב פנים.